Продължете към съдържанието

Библиотека

Едно от големите достояния на читалище „Св. Климент охридски 1858“ е третата по големина библиотека в града ни, която има   библиотечен фонд с 31 015 библиотечни единици /книги/ и има регистрирани 157 потребители.

За годината  има регистрирани 2010 посетители, от тях 79  на възраст до 14 години , т. е. ученици и 78 над 14 години. В справката  зя състоянието на библиотеката, предадена на 31 януари, т.г. е посочено, че библиотеката има 1418 информационни обслужвания и 592 библиотечни събития, но за събитията няма  предадени доказателства, че са се случили.

КАК ДА СЕ ЗАПИША – членство в библиотеката;

УСЛУГИ

РАБОТНО ВРЕМЕ

БИБИЛОТЕКА

Всеки ден понеделник до петък

От 8:30 – 16:30 часа